Tekur

Teknoloji ile ilgili

Bir Yazı

(EDB) Exchange 2003 Database limitini 16 GB’dan 75GB’a yükseltmek

Exchange Server 2003, ServicePack 2 olması zorunludur.
Başlat>Çalıştır ‘a regedit yazarak kayıt defterine girelim.
Sonra aşağıdaki adımları izleyelim.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ExchangeServerName\Private-GUID
altında Database Size Limit in GB olarak bir DWORD kaydı olması gerekiyor.
Eğer yoksa oluşturunuz.

Database Size Limit in GB kaydı içerisine girip, decimal seçeneğini işaretledikten sonra ne kadar büyütmek istiyorsanız,
GB olarak o değeri giriniz. Örneğin; 36 yazarak EDB için 36GB’a yükseltmiş olursunuz.

Exchange Server 2k3 SP2 STANDARD için: 18GB’dan 75GB’a kadar yükseltebilirsiniz.
Exchange Server 2k3 SP2 Enterprise için : 18GB’dan 8000GB’a kadar yükseltebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın