Tekur

Teknoloji ile ilgili

Bir Yazı

Exchange 2003 EDB dosyası nasıl onarılır.

Başlat>Çalıştır ‘a cmd yazarak Command Prompt’a girelim.
C:\Progra~1\Exchsrvr\Bin klasörüne gir,
Sırayla aşağıdaki işlemleri yap,

eseutil /mh c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
eseutil /p c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb

Exchange 2003 Ortak Klasörleri onarmak için,
eseutil /mh c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\pub1.edb
eseutil /p c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\pub1.edb
eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\pub1.edb

Ama Exchange EDB datasının büyüklüğü kadar diskin aynı bölümünde boş yer olması lazım.
Çünkü, edb dosyasının büyüklüğü kadar C:\Progra~1\Exchsrvr\Bin klasöründe temp olarak edb
dosyası oluşturuluyor, eğer boş yer yoksa başka işlemler yapmak gerekiyor.

Eseutil /? yaparak temp.edb dosyasının başka bir yerde oluşturulması için gerekli komutu
örneklemeli olarak görebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın