Tekur

Teknoloji ile ilgili

Bir Yazı

Exchange

Tekur Bilgisayar, MICROSOFT Gold Partneri olarak Windows EXCHANGE ile müşterilerimiz e-mail Server ihtiyaçlarında profesyonel çözümler sunar.

Yeni sistem kuruluşlarında ve sistem iyileştirmeleri kapsamında, her türlü, danışmanlık, ihtiyaç tespiti ve ürün seçimi, kuruluş, eğitim ve kuruluş sonrası destek hizmetlerimizi kapsar.

Söz konusu projelerimizde temel esasımız, projenin şirket faaliyetleri ile entegre olacak şekilde tasarlanması ve proje sonucunda şirket stratejilerinde kullanılacak verilerin üretilmesidir.

Bir Yorum Yazın