Tekur

Teknoloji ile ilgili

Bir Yazı

Windows 2008 Server Tüm Event Logları tamamen silme

Event logları simek için. Google da “eventclear” dosyasını aratın ve download edin.

Bir Yorum Yazın